Central Valley

103 000 ha veiniaedu.


Madal orupõhi Californias, pinnas setteliselt viljakas, esimesed viinapuud istutati kullapalaviku ajal. Peamiselt California mahuveini tootev piirkond. Kliima kontinentaalselt palav ja enamik kasvatatavaid marju on suurte Ameerika veinitöösturite baasmaterjaliks mahuveinide tootmisel.

Sierra Foothills AVA – 2305 ha viinamarjaaedu, mis jäävad Sierra Nevada mäestiku jalamile. Kõige idapoolsem California AVA, mida võib pidada iseseisvaks piirkonnaks, aga mõnikord liigitatakse Central Valley alla, veiniaiad jäävad kaheksa erineva County piiridesse (Amador, Calaveras, El Dorado, Mariposa, Nevada, Placer, Tuolumne ja Yuba County). Umbes 100 veinimaja. Pinnas vulkaaniliselt kivine, veiniaiad 500-1000 meetrit merepinnast, kliima kuiv ja kontinentaalne, suur päevaste ja öiste temperatuuride vahe. Sierra Foothillsi alla jäävad veel järgmised piirkonnad: California Shenandoah Valley AVA, El Dorado AVA, Fair Play AVA, Fiddletown AVA ja North Yuba AVA.

Marjasortidest domineerivad tumedad marjad: Zinfandel (ca 50% veiniaedade pindalast), järgnevad Cabernet Sauvignon, Syrah, Barberat ja Merlot. Heledatest kasvatatakse enamjaolt Chardonnay marjasorti.

San Joaquin County – sinna kuulub üks olulisemaid Zinfandeli kasvualasid Lodi AVA , millel on omakorda väiksemaid AVAdest sisealasid. Paikneb Sacramento jõe ja San Joaquini jõe deltas San Pablo lahe ääres. Pindalalt on San Joaquin County suur, 36 400 ha veiniaedu, asub San Francisco lahe ääres San Joaquin Valley deltas. Pinnas setteline, kliima mõõdukalt soe ja vahemereline, palju väikeseid mikroklimaatilisi sisepiirkondi: Alta Mesa AVA, Borden Ranch AVA, Clements Hills AVA, Cosumnes River AVA, Jahant AVA, Mokelumne River AVA ja Sloughhouse AVA. Marjasortidest oluline koht Zinfandelil – Old Vine Zinfandel veinid koguvad aina enam kuulsust, sest osad veiniaiad Zinfandeli istikutega pärinevad veel keeluaja eelsest perioodist. Kasvatatakse palju veel Merlot, Chardonnay, Cabernet Sauvignon ja Sauvignon Blanc marjasorte. Huvitavamatest marjadest siinses kontekstis väärivad märkimist Albariño, Viogner, Lemberger (Blaufränkisch), Souzao, Rousseanne ja Riesling. Teine suur viinamarjakasvatuse ala on San Joaquin Valley AVA mis on tegelikult suur viljakas põllumajandusmaa, kus kasvatatakse lisaks viinamarjadele ka puuvilju. Viinamarjaaedasid on kokku 60 600 ha ja sellest 20% ulatuses kasvatatakse lihtsat ja viljakat Colombard marjasorti mahuveini tootmiseks. Lisaks veel Chardonnay ja Zinfandel. San Joaquin Valley kasvatab ca 45% kogu Central Valley marjasaagist, millest tehakse igapäevaseid mahuveine.

Sacramento County – suurim siseala on Sacramento Valley AVA, kus on 2952 ha veiniaedu, mis jäävad Sacramento linna põhjapiirile. Piirneb rannikumäestikuga läänest ja Sierra Nevada mäestikuga idast. Kuiv ja kuum piirkond. Tumedatest kasvatatakse enim Zinfandeli ja heledatest Chardonnay marjasorti, tehakse peamiselt lihtsat igapäevast mahuveini.