Jätkusuutlik veinivalmistamine

Inglise keeles ”Sustainable Winegrowing’‘ väljendit kasutatakse veinide puhul, kus veinitootja väldib liigset loodusressursside raiskamist ja vähendab ökoloogilist jalajälge – kasutab päikeseenergiat, taaskasutab ja puhastab vett, piirab erinevate kemikaalide kasutamist marjakasvatamisel ja veinide valmistamisel, kaasatud on veel personalijuhtimine ja jäätmete sorteerimine jne. Isegi tööliste valikul ja veiniaedade ning -keldrite rajamisel lähtutakse looduslähedast mõtlemisest ja naturaalsetest materjalidest. Samas on jätkusuutlik mõiste kõige laialivalguvam, sest üsna palju vastutust lasub tootja südametunnistusel ja ausõnal. Jätkusuutlik veinitootja peab omama ISO 14001 või ISO 14004 sertifikaati, mida tuleb iga 2-3 aasta tagant uuendada. Samas vastab peaaegu 100% Uus-Meremaa ja Lõuna-Aafrika Vabariigi veinitootjatest nendele nõudmistele.